dự án khai thác đáy biển nautilus lại gặp nguy hiểm