làm thế nào để giảm bột trong thức ăn tại nhà máy nghiền