tại sao chúng ta thêm thạch cao vào máy nghiền xi măng